logo leaf leaf leaf
V spolupráci s Kampaňou za pravdu nielen v medicíne - www.vedomec.com
Kategória
Články a oznamy
Anketa
Ako užitočné sú pre vás stránky www.vedomec.com a www.damianvit.sk?
Hlasovalo 15097 ľudí

Vitamín D Pridané: 05.04.2012 Späť na Téma Vitamin D

Všetkým záujemcom a najmä tým, ktorí trpia na akekoľvek ochorenie, vrelo odporúčame dôležité vyšetrenie hladiny vitamínu D. Naše skúsenosti sú také, že takmer 100% doterajších pisateľov malo nieleže nizku hladinu vitamínu D podľa nových odporúčaní z výskumov (50 mcg/mL), ale dokonca aj podľa starých odporúčani konvenčnej medicíny (30 mcg/mL). Toto je veľmi závažné zistenie, prihliadajúc na fakt, že vitamin D okrem regulácie vápnika v tele, má aj nespočetné množstvo iných funkcii, vrátane aktivácie imunitného systému, ochrany pred všetkými ochoreniami, od obyčajnej nádchy až po rakoviny.

 

 

Lekári vo vyspelejších štátoch si sú týchto faktov vedomí. Sú informovaní o potrebe testov vitamínu D v krvi a na požiadanie pacienta bez akehokoľvek namietania takýto test poskytnú. Smutné je preto zistenie, že mnohí Slovenskí lekári nielenže často pacienta odmietnú, ale ani o takomto teste nevedia (alebo to tak tvrdia).

 

V spolupráci s Kampaňou v medicíne a laboratóriom oddelenia patológie štátnej nemocnice City Hospital v Birminhame, sme sa rozhodli test vitamínu D poskytovať.

 

Vitamín D test si môžete objednať TU

 

Viac informácii o tom, prečo je test dôležitý a prečo ho poskytujeme

Nedostatok vitamínu D je celosvetovou epidémiou 1 2 3 s najnovšími odhadmi o viac ako 50% globálnej populácie, ktorá týmto nedosttakom trpí.4

 

Vysoká miera nedostatku vitamínu D bola zistená u všetkých vekových kategórii a populácií na celom svete. Dôkazov je nemálo. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aj ľudia, ktorí sú optimálne zdraví, často nedostatkom vitamínu D tŕpia. 10 20 21 22

Výskyt nedostatku vitamínu D je však omnoho vyšší ako o tom hovoria oficiálne čísla. Publikované odhady a štúdie totiž problém vážne podceňujú tým, že pri meraraniach na stanovenie nedostatku 25(OH)D často používajú neaktuálnu minimálnu hranicu 30 mcg/mL (alebo 70 nmol/L). Najnovšie skúmania však odhalili blahodárny účinok vitamínu D v krvnom sere až pri hodnote 50 mcg/mL (125 nmol/L) 23 24 25 alebo viac, pričom hladina menej ako 40 mcg/mL (120 nmol/L) nepreukázala žiadný významný účinok.

Na základe týchto zistení je racionálne dospieť k záveru, že ak zvýšime minimálnu potrebnú hladinu vitamínu D v krvi na 50 ug/mL (125 nmol/L), percento populácie trpiacej na jeho nedostatok sa zvýši na takmer 90%.

 

Viac o vitamíne D nájdete v rubrike Pravda o vitamíne D 

 

References

 1. Prentice, A. Vitamin D deficiency: a global perspective. Nutr Rev. 2008 Oct; 66 (10 Suppl 2): S153-64.
 2. Pettifor, J. M. Vitamin D &/or calcium deficiency rickets in infants & children: a global perspective. Indian J Med Res. 2008 Mar; 127 (3): 245-9.
 3. Holick, M. F. Chen, T. C. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr. 2008 Apr; 87 (4): 1080S-6S.
 4. University of California Riverside More Than Half the World’s Population Gets Insufficient Amounts of Vitamin D, Says UC Riverside Biochemist. 15 July 2010;
 5. Science Daily Millions Of U.S. Children Low In Vitamin D. 3 Aug 2009;
 6. Schwalfenberg, G. K. Genuis, S. J. Hiltz, M. N. Addressing vitamin D deficiency in Canada: a public health innovation whose time has come. Public Health. 2010 Jun; 124 (6): 350-9.
 7. Kuriacose, R. Olive, K. E. Prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency in northeast Tennessee. South Med J. 2008 Sep; 101 (9): 906-9.
 8. Bandeira, F. Griz, L. Dreyer, P. Eufrazino, C. Bandeira, C. Freese, E. Vitamin D deficiency: A global perspective. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2006 Aug; 50 (4): 640-6.
 9. Ardestani, P. M. Salek, M. Keshteli, A. H. Nejadnik, H. Amini, M. Hosseini, S. M. Rafati, H. Kelishadi, R. Hashemipour, M. Vitamin D status of 6- to 7-year-old children living in Isfahan, Iran. Endokrynol Pol. 2010 Jul-Aug; 61 (4): 377-82.
 10. Bener, A. Al-Ali, M. Hoffmann, G. F. Vitamin D deficiency in healthy children in a sunny country: associated factors. Int J Food Sci Nutr. 2009; 60 Suppl 560-70.
 11. Teale, G. R. Cunningham, C. E. Vitamin D deficiency is common among pregnant women in rural Victoria. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2010 Jun; 50 (3): 259-61.
 12. Harinarayan, C. V. Joshi, S. R. Vitamin D status in India--its implications and remedial measures. J Assoc Physicians India. 2009 Jan; 5740-8.
 13. Andersen, R. Molgaard, C. Skovgaard, L. T. Brot, C. Cashman, K. D. Chabros, E. Charzewska, J. Flynn, A. Jakobsen, J. Karkkainen, M. Kiely, M. Lamberg-Allardt, C. Moreiras, O. Natri, A. M. O'Brien, M. Rogalska-Niedzwiedz, M. Ovesen, L. Teenage girls and elderly women living in northern Europe have low winter vitamin D status. Eur J Clin Nutr. 2005 Apr; 59 (4): 533-41.
 14. Rodriguez Sangrador, M. Beltran de Miguel, B. Quintanilla Murillas, L. Cuadrado Vives, C. Moreiras Tuny, O. [The contribution of diet and sun exposure to the nutritional status of vitamin D in elderly Spanish women: the five countries study (OPTIFORD Project)]. Nutr Hosp. 2008 Nov-Dec; 23 (6): 567-76.
 15. Bhattoa, H. P. Bettembuk, P. Ganacharya, S. Balogh, A. Prevalence and seasonal variation of hypovitaminosis D and its relationship to bone metabolism in community dwelling postmenopausal Hungarian women. Osteoporos Int. 2004 Jun; 15 (6): 447-51.
 16. Allali, F. El Aichaoui, S. Khazani, H. Benyahia, B. Saoud, B. El Kabbaj, S. Bahiri, R. Abouqal, R. Hajjaj-Hassouni, N. High prevalence of hypovitaminosis D in Morocco: relationship to lifestyle, physical performance, bone markers, and bone mineral density. Semin Arthritis Rheum. 2009 Jun; 38 (6): 444-51.
 17. Du, X. Greenfield, H. Fraser, D. R. Ge, K. Trube, A. Wang, Y. Vitamin D deficiency and associated factors in adolescent girls in Beijing. Am J Clin Nutr. 2001 Oct; 74 (4): 494-500.
 18. Peters, B. S. dos Santos, L. C. Fisberg, M. Wood, R. J. Martini, L. A. Prevalence of vitamin D insufficiency in Brazilian adolescents. Ann Nutr Metab. 2009; 54 (1): 15-21.
 19. Judkins, A. Eagleton, C. Vitamin D deficiency in pregnant New Zealand women. N Z Med J. 2006; 119 (1241): U2144.
 20. Mansoor, S. Habib, A. Ghani, F. Fatmi, Z. Badruddin, S. Siddiqui, I. Jabbar, A. Prevalence and significance of vitamin D deficiency and insufficiency among apparently healthy adults. Clin Biochem. 2010 Sep 27;
 21. Gordon, C. M. DePeter, K. C. Feldman, H. A. Grace, E. Emans, S. J. Prevalence of vitamin D deficiency among healthy adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004 Jun; 158 (6): 531-7.
 22. Gordon, C. M. Feldman, H. A. Sinclair, L. Williams, A. L. Kleinman, P. K. Perez-Rossello, J. Cox, J. E. Prevalence of vitamin D deficiency among healthy infants and toddlers. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008 Jun; 162 (6): 505-12.
 23. Davis, W. Rockway, S. Kwasny, M. Effect of a combined therapeutic approach of intensive lipid management, omega-3 fatty acid supplementation, and increased serum 25 (OH) vitamin D on coronary calcium scores in asymptomatic adults. Am J Ther. 2009 Jul-Aug; 16 (4): 326-32.
 24. Seki, T. Yamamoto, M. Ohwada, R. Takano, K. Kure, M. Sekine, H. Katsura, Y. Sato, K. Successful treatment of postsurgical hypoparathyroidism by intramuscular injection of vitamin D3 in a patient associated with malabsorption syndrome due to multiple abdominal surgeries. J Bone Miner Metab. 2010 Mar; 28 (2): 227-32.
 25. Garland, C. F. Gorham, E. D. Mohr, S. B. Garland, F. C. Vitamin D for cancer prevention: global perspective. Ann Epidemiol. 2009 Jul; 19 (7): 468-83.