logo leaf leaf leaf
V spolupráci s Kampaňou za pravdu nielen v medicíne - www.vedomec.com
Kategória
Články a oznamy
Anketa
Ako užitočné sú pre vás stránky www.vedomec.com a www.damianvit.sk?
Hlasovalo 14895 ľudí

Info o DamianVit

Milí priatelia, ktorí sa aktívne zaujímate o vlastné zdravie

 

DamianVit je partnérskou stránkou www.vedomec.com a Kampane za pravdu v medicíne. Pokiaľ úlohou Kampane je informovať verejnosť o zákuliach v konvenčnej medicíne, dodať ľuďom sebaistotu a vzbudiť pocit zodpovednosti v samo-starostlivosti o vlastné zdravie, cieľom DamianVit je umožniť individuálne konzultácie a prístup k niektorým komponentom a takto pomôcť realizovať proces samoliečenia.

 

Kampaň už niekoľko rokov (minimálne or r 2006) informuje o overených a rozumnými lekármi zaužívaných postupoch pri liečení rôznych ochorení. Mnohí z návštevníkov stránky sa nám denne zdôverujú o svojich ťažkostiach, žiadajú o pomoc/informácie a zprostredkovanie niektorých dôležitých komponentov, ktoré podľa konkrétnej choroby a na základe stavu, zodpovedajúcej odbornej literatúry a skúseností odporúčame.

 

Mnohé z odporúčaných komponentov máme v ponuke, kam sme ich zaradili výlučne kvôli ich liečebnému účinku na telo, a nie preto, aby prinášali zisk. Zameriavame sa na výživové doplnky ktoré sú pre telo nevyhnutné, a nie na také, ktoré prinášajú skôr zisk ako osoh. Z každodenných skúseností vidíme, že chorí ľudia sa často pokúšaju jednoduché zdravotné problémy riešiť úplne nepotrebnými a drahými preparátmi, ignorujúc účinné, základné a lacnejšie komponenty, ktoré telo potrebuje.

 

Na trhu je čoraz viac výživových doplnov od výmyslu sveta a mnohé z nich sú pre človeka nepotrebné a/alebo zbutočné predražené. Od mnohých sprostredkovateľov dostávame ponuky na zaradenie lukratívnych produktov do našej ponuky, avšak uprednostňujeme účinok pred ziskom a veľkú väčšinu takýchto protuktov odmietame do našej ponuky zaradiť.

 

Vo svojej činnosti pokračujeme len a len preto, lebo mnohé vaše emaily svedčia o tom, že naša činnosť vám je na úžitok a naše informácie sú vám osožné, najmä čo sa týka zdravia.

 

Kampaň za pravdu v medicíne a DamianVit svojím charakterom nie sú komerčné subjekty ale naopak, naša poradenská činnosť je dobrovoľná a absolútne závisí na našom voľnom čase. Preto sme sa po neúmerne zvyšujúcom množstve emailov so žiadosťou o informácie a o dodanie výživových doplnkových komponentov rozhodli tento neúnosný stav uľahčiť a regulovať práve pomocou DamianVit.

 

DamianVit, ako už bolo spomenuté, nie je komerčná stránka a jej prvoradým cieľom nie je zisk (aj keď do istej miery musíme kompenzovať pre Kampaň strávený voľný čas) ale pomôcť vám pri samoliečení po tom, ako ste sa rozhodli vziať zdravie do vlastných rúk. Naše služby môžete využiť nasledujúcim spôsobom. Pomocou kategórie „Konzultácie“ s nami môžete komunikovať ohľadne vaších zdravotných ťažkostí. Ak sme vám schopní poskytnúť kvalitné informácie o konkrétnom probléme a o základných zmenách v životnom štýle, urobíme tak a zároveň odporučíme jednotlivé doplnkové komponenty, z ktorých sa mnohé nachádzajú na stránke. DamianVit neodporúča (a ani sa k nim nijako nebude vyjadrovať a poskytovať rady v tomto smere) a ani nepoužíva bežné komerčné výživové doplnky s nepatrnými dávkami, ale lekármi a klinikami používané kvalitné, profesionálne preparáty vysokej potencie a s overeným klinickým účinkom. Najpoužívanejšie a najdôležitejšie z nich nájdete v sekcii „Najžiadanejšie“.

 

Medzi ťažkosti, pri ktorých sme vám doposiaľ boli našími informáciami schopní najviac pomôcť, patria časté nádchy, rôzne zápaly (vrátane angín, zápalov klbov, prínosových dutín...), alergie, astma, psoriáza, ekzémy, vysoký tlak, cukrovka, skleróza multiplex, artritída (reumatoidná a osteoartritída), krčové žily a hemoroidy, poruchy imunity, otravy vakcínami, kvasinkové infekcie, výtoky, choroby spôsobené užívaním antibiotík a iných liekov a podobne. Ani zďaleka nie sú vymenované všetky ochorenia.

 

Pravda, radi by sme pripomenuli, že najväčšiu úlohu pri zdolávani choroby nezohrali len naše informácie a odporúčania, ale predovšetkým vaše odhodlanie, disciplína, entuziazmus a pevná viera v uzdravenie. Preto, ak sa rozhodnete na nás obrátiť s akýmkoľvek zdravotným problémom, výsledok našej pomoci bude vo veľkej miere závislý aj od týchto faktorov.

 

Čítajte tiež Prečo my?