logo leaf leaf leaf
V spolupráci s Kampaňou za pravdu nielen v medicíne - www.vedomec.com
Kategória
Články a oznamy
Anketa
Ako užitočné sú pre vás stránky www.vedomec.com a www.damianvit.sk?
Hlasovalo 11583 ľudí

Info o DamianVit

Milí priatelia, ktorí sa aktívne zaujímate o vlastné zdravie

 

DamianVit je partnérskou stránkou www.vedomec.com a Kampane za pravdu v medicíne. Pokiaľ úlohou Kampane je informovať verejnosť o zákuliach v konvenčnej medicíne, dodať ľuďom sebaistotu a vzbudiť pocit zodpovednosti v samo-starostlivosti o vlastné zdravie, cieľom DamianVit je umožniť individuálne konzultácie a prístup k niektorým komponentom a takto pomôcť realizovať proces samoliečenia.

 

Kampaň už niekoľko rokov (minimálne or r 2006) informuje o overených a rozumnými lekármi zaužívaných postupoch pri liečení rôznych ochorení. Mnohí z návštevníkov stránky sa nám denne zdôverujú o svojich ťažkostiach, žiadajú o pomoc/informácie a zprostredkovanie niektorých dôležitých komponentov, ktoré podľa konkrétnej choroby a na základe stavu, zodpovedajúcej odbornej literatúry a skúseností odporúčame. Mnohé z odporúčaných komponentov čoraz častejšie na vašu žiadosť zasielame na Slovensko a Čechy. Vo svojej činnosti pokračujeme len a len preto, lebo mnohé vaše emaily svedčia o tom, že naša činnosť vám je na úžitok a naše informácie vám sú vám osožné, najmä čo sa týka zdravia.

 

Avšak, Kampaň za pravdu v medicíne a DamianVit svojím charakterom nie sú komerčné subjekty ale naopak, celá naša činnosť je dobrovoľná a absolútne závisí na našom voľnom čase. Preto sme sa po neúmerne zvyšujúcom množstve emailov so žiadosťou o informácie a o dodanie výživových doplnkových komponentov rozhodli tento neúnosný stav uľahčiť a regulovať práve pomocou DamianVit, ktorý vznikol v novembri 2011.

 

DamianVit, ako už bolo spomenuté, nie je komerčná stránka a jej prvoradým cieľom nie je zisk (aj keď do istej miery musíme kompenzovať pre Kampaň strávený voľný čas) ale pomôcť vám pri samoliečení po tom, ako ste sa rozhodli vziať zdravie do vlastných rúk. Naše služby môžete využiť nasledujúcim spôsobom. Pomocou kategórie „Konzultácie“ s nami môžete komunikovať ohľadne vaších zdravotných ťažkostí. Ak sme vám schopní poskytnúť kvalitné informácie o konkrétnom probléme a o základných zmenách v životnom štýle, urobíme tak a zároveň odporučíme jednotlivé doplnkové komponenty, z ktorých sa mnohé nachádzajú na stránke. DamianVit neodporúča (a ani sa k nim nijako nebude vyjadrovať a poskytovať rady v tomto smere) a ani nepoužíva bežné komerčné výživové doplnky s nepatrnými dávkami, ale lekármi a klinikami používané kvalitné, profesionálne preparáty vysokej potencie a s overeným klinickým účinkom. Najpoužívanejšie a najdôležitejšie z nich nájdete v sekcii „Najžiadanejšie“.

 

Medzi ťažkosti, pri ktorých sme vám doposiaľ boli našími informáciami schopní najviac pomôcť, patria časté nádchy, rôzne zápaly (vrátane angín, zápalov klbov, prínosových dutín...), alergie, astma, psoriáza, ekzémy, vysoký tlak, cukrovka, skleróza multiplex, artritída (reumatoidná a osteoartritída), krčové žily a hemoroidy, poruchy imunity, otravy vakcínami, kvasinkové infekcie, výtoky, choroby spôsobené užívaním antibiotík a iných liekov a podobne. Ani zďaleka nie sú vymenované všetky ochorenia.

 

Pravda, radi by sme pripomenuli, že najväčšiu úlohu pri zdolávani choroby nezohrali len naše informácie a odporúčania, ale predovšetkým vaše odhodlanie, disciplína, entuziazmus a pevná viera v uzdravenie. Preto, ak sa rozhodnete na nás obrátiť s akýmkoľvek zdravotnýcm problémom, výsledok našej pomoci bude vo veľkej miere závislý aj od týchto faktorov.

 

Timeline vzniku DamianVit a deklarácia dobrého úmyslu

 

2005 - Začiatok zaujímania sa o problémy v konvenčnej medicíne a o metabolickú/výživovú medicínu a začiatok prispievania na www.Badatel.sk a na iných stránkach, začiatok poradenstva a konzultácií - všetko vo voľnom čase.

2007 - Neoficialne a spontanne spustenie Kampane za pravdu v medicine na Slovensku a Cesku s jedinym cielom - sirit osvetu najma o zdravi a zdravotnictve

2008 - Preklad a vydanie knihy Rakovina..., na vlastné náklady

2008/9 - začiatok dodávania niektorých vitaminov na SK, na výslovnú žiadosť ľudí

2011 - Vznik DamianVit

2015 - Prechod z Badatel.sk na www.vedomec.com z dôvodu zachovania identity a nezávislosti kampane.

 

Poznámka: Od samého začiatku, teda od r 2001 (ale aj skôr, od r 1998) sme mali a máme stále a plnouväzkové zamestnanie (niektorí z nás v konvenčnom zdravotníckom systéme a s vynikajúcim platom). DamainVit NIE JE naša zárobková záležitosť, aj keď do istej miery pokrýva náš osobný čas, energiu a námahu v oblasti informovanosti hlavne o výživovej medicíne. Napriek tomu, že to isté skupiny a niektorí jednotlivci z akéhokoľvek dôvodu spochybňujú, naším cieľom je ľuďom pomôcť žiť zdravšie, rozmýšľať a nedať sa manipulovať systémom, a radiť tým, ktorí ma o to požiadajú, na základe skúsenosti, dostupnej literatúry a iných adekvátnych informácií.

 

Čítajte tiež Prečo my?